Tần Quảng Vương: Vị vuơng phán xét tội nghiệp trong âm gian thế

Thứ Năm, 16 Tháng Mười Một, 2023 512 lượt xem Chia sẻ bài viết:
tan-quang-vuong

Tần Quảng Vương là một trong những vị thần linh quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và đạo gia truyền thống của Việt Nam. Ông được coi là vị vua phán xét công tội, thiện ác của con người sau khi chết đi và đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc sống sau này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tần Quảng Vương, điện thứ nhất tính toán công tội, thiện ác ở kiếp này.

Tổng quan về Tần Quảng Vương

Tần Quảng Vương là một trong những vị thần linh quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và đạo gia truyền thống của Việt Nam. Ông được coi là vị vua phán xét công tội, thiện ác của con người sau khi chết đi và đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc sống sau này.

Theo tín ngưỡng Phật giáo và đạo gia truyền thống của Việt Nam, sau khi con người chết đi, vong linh sẽ phải trải qua một quá trình phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình. Trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, trăm ngày, một nǎm và ba nǎm sau khi con người chết đi, vong linh ở dưới âm gian sế phải tiếp nhận sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình.

Tần Quảng Vương là ai?

Tần Quảng Vương là vị vua phán xét công tội, thiện ác của con người sau khi chết đi. Ông được coi là vị thần linh quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và đạo gia truyền thống của Việt Nam. Theo các tín ngưỡng này, ông là người có quyền lực cao nhất trong việc phán xét và quyết định số phận của vong linh sau khi con người chết đi.

Như đã đề cập ở trên, vong linh sẽ phải trải qua một quá trình phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, trăm ngày, một nǎm và ba nǎm sau khi con người chết đi. Tuần thất đầu tiên sau khi chết, vong linh sẽ chịu sự phán xét của Tần Quảng Vương ở điện thứ nhất.

Nhất Điện Tần Quảng Vương

Trong điện của Tần Quảng Vương có những công cụ để phán xét như sổ sinh tử, cân thiện ác, gương chiếu nghiệp và hài đại địa ngục là Bão Trụ địa ngục và Hỏa Sàn Địa ngục. Đây là những công cụ quan trọng giúp ông đưa ra những quyết định chính xác về tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ nhất Tần Quảng Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất đầu tiên sau khi chết đi. Đây cũng là điện duy nhất trong Thập điện Diêm Vương mà không có vị Diêm La Vương nào đứng đầu.

Sổ sinh tử

Sổ sinh tử là một trong những công cụ quan trọng trong điện thứ nhất Tần Quảng Vương. Đây là nơi ghi chép lại toàn bộ cuộc đời của con người, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Sổ sinh tử được coi là bản kế sách của mỗi người, ghi lại tất cả những việc làm, hành động và tâm tư của con người trong cuộc đời.

Khi vong linh đến điện thứ nhất Tần Quảng Vương, sổ sinh tử sẽ được mở ra và ông sẽ đọc lại toàn bộ cuộc đời của vong linh. Đây là cơ hội để vong linh nhìn lại những việc đã làm trong cuộc đời và nhận được những lời khuyên từ Tần Quảng Vương.

Cân thiện ác

Cân thiện ác là công cụ giúp Tần Quảng Vương đánh giá xem vong linh đã có nhiều hành động thiện hay ác trong cuộc đời. Cân này được coi là công bằng và chính xác, không thể lừa dối được. Nếu vong linh đã có nhiều hành động thiện, ông sẽ được đền đáp tốt trong cuộc sống sau này. Ngược lại, nếu vong linh có nhiều hành động ác, ông sẽ phải chịu những hình phạt tương ứng.

Gương chiếu nghiệp

Gương chiếu nghiệp là công cụ giúp Tần Quảng Vương nhìn thấy rõ những hành động và tâm tư của vong linh trong cuộc đời. Đây là cơ hội để vong linh nhìn lại bản thân và tự đánh giá xem mình đã sống đúng đắn hay chưa. Nếu vong linh có nhiều hành động thiện, gương sẽ phản chiếu lại ánh sáng. Ngược lại, nếu vong linh có nhiều hành động ác, gương sẽ phản chiếu lại bóng tối.

Hài đại địa ngục

Hài đại địa ngục là những vị thần linh đứng đầu Bão Trụ địa ngục và Hỏa Sàn Địa ngục. Họ là những vị thần linh quan trọng trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh. Khi vong linh đến điện thứ nhất Tần Quảng Vương, họ sẽ đứng bên cạnh và giúp ông đưa ra những quyết định chính xác.

Thời điểm thận trung (thận trọng lo tang lễ)

Bảy bảy bốn chín ngày sau khi con người chết đi được coi là thời điểm thận trung (thận trọng lo tang lễ). Trong thời gian này, thân nhân của người quá cố sẽ tổ chức siêu độ cho vong linh người đó, để người chết có thể tiếp nhận được công đức, để có thể đầu thai vào cõi tốt hơn.

Truy viễn (tưởng nhớ người chết đã lâu)

Sau đó, vào dịp trăm ngày, tròn năm và ba năm vẫn có thể tiếp tục cúng tế, gọi là truy viễn (tưởng nhớ người chết đã lâu). Đây là những dịp quan trọng để thân nhân và người thân của người quá cố có thể tưởng nhớ và cầu nguyện cho vong linh. Theo tín ngưỡng Phật giáo và đạo gia truyền thống, những lời cầu nguyện và cúng tế trong những dịp này sẽ giúp vong linh có thể đạt được cõi tốt hơn trong cuộc sống sau này.

Thập điện Diêm Vương

Trong bảy tuần thất, mỗi tuần vong linh sẽ phải đi qua một điện; vào dịp trăm ngày, tròn năm và tròn ba năm lại tiếp tục qua ba điện nữa, tổng cộng là 10 điện; mỗi điện đểu có một vị Diêm La Vương, gọi chung là Thập điện Diêm Vương. Đây là những điện quan trọng trong việc phán xét và đưa ra quyết định cho vong linh sau khi con người chết đi.

Điện thứ hai Sở Giang Vương

Điện thứ hai Sở Giang Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ hai sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Sở Giang Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ ba Tống Đế Vương

Điện thứ ba Tống Đế Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ ba sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Tống Đế Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ tự Ngũ Quan Vương

Điện thứ tự Ngũ Quan Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ tư sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Ngũ Quan Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ năm Diêm La thiên tử

Điện thứ năm Diêm La thiên tử là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ năm sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Diêm La thiên tử, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ sáu Thần Vương

Điện thứ sáu Thần Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ sáu sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Thần Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ bảy Hỏa Sơn Vương

Điện thứ bảy Hỏa Sơn Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ bảy sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Hỏa Sơn Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ tám Bão Trụ Vương

Điện thứ tám Bão Trụ Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ tám sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Bão Trụ Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ chín Thủy Tề Vương

Điện thứ chín Thủy Tề Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ chín sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Thủy Tề Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Điện thứ mười Ngọc Hoàng Vương

Điện thứ mười Ngọc Hoàng Vương là nơi mà vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình trong tuần thất thứ mười sau khi chết đi. Vị Diêm La Vương đứng đầu điện này là Ngọc Hoàng Vương, người có quyền lực cao trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh.

Kết luận

Tần Quảng Vương là một trong những vị thần linh quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và đạo gia truyền thống. Ông có vai trò là người đưa ra quyết định cuối cùng cho vong linh sau khi con người chết đi. Với những công cụ như Cân thiện ác, Gương chiếu nghiệp và Hài đại địa ngục, ông sẽ đánh giá xem vong linh đã sống đúng đắn hay chưa và đưa ra những quyết định phù hợp.

Thời điểm thận trung (thận trọng lo tang lễ) và truy viễn (tưởng nhớ người chết đã lâu) là những dịp quan trọng để thân nhân và người thân của người quá cố có thể cầu nguyện và cúng tế cho vong linh. Trong quá trình đi qua Thập điện Diêm Vương, vong linh sẽ chịu sự phán xét và thẩm định về tội nghiệp của mình tại mỗi điện.

Tần Quảng Vương và các vị thần linh khác trong Bão Trụ địa ngục và Hỏa Sàn Địa ngục đóng vai trò quan trọng trong việc trừ tà và đánh giá tội nghiệp của vong linh. Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta nên sống đúng đắn và tốt bụng để không phải chịu những hình phạt sau khi chết đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X
banner-shopee
Hotline: 092.8662.881
Chat Facebook
Gọi điện ngay